Loạn thị một mắt thì có bị ảnh hưởng đến mắt còn lại không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay