1. Phong cách sống

Muốn có cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc chúng ta cần phải làm gì?

Từ khóa: cố gắng, Phong cách sống
Ít muốn, biết đủ, sống lạc quan và đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi lời nói của ng khác, kiểu lơ đi mà sống:)

Trả lời

Ít muốn, biết đủ, sống lạc quan và đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi lời nói của ng khác, kiểu lơ đi mà sống:)
Đơn giản là bớt tham vọng