Lợi ích và hạn chế của việc dạy tiếng Việt trong nhà trường ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc học tiếng Việt trong nhà trường mang lại nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho học sinh: - Hiểu đúng, nói đúng, viết đúng theo những chuẩn mực xã hội. - Có được tình yêu với tiếng mẹ đẻ và góp phần làm cho nó ngày một phong phú. - Có khả năng thưởng thức các nghệ thuật ngôn từ. - Rèn luyện kĩ năng thuyết trình, kĩ năng nói trước công chúng. Tuy nhiên, khi dạy tiếng Việt vẫn có một số hạn chế như sau: - Dạy những điều mà bất cứ người Việt nào cũng biết. - Cách giảng dạy chưa phú hợp dẫn đến việc không tạo được hứng thú và say mê với môn học này. - Do học sinh chưa chú ý nên chưa có niềm yêu thích và ý thức bảo vệ ngôn ngữ mẹ đẻ.
Trả lời
Việc học tiếng Việt trong nhà trường mang lại nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho học sinh: - Hiểu đúng, nói đúng, viết đúng theo những chuẩn mực xã hội. - Có được tình yêu với tiếng mẹ đẻ và góp phần làm cho nó ngày một phong phú. - Có khả năng thưởng thức các nghệ thuật ngôn từ. - Rèn luyện kĩ năng thuyết trình, kĩ năng nói trước công chúng. Tuy nhiên, khi dạy tiếng Việt vẫn có một số hạn chế như sau: - Dạy những điều mà bất cứ người Việt nào cũng biết. - Cách giảng dạy chưa phú hợp dẫn đến việc không tạo được hứng thú và say mê với môn học này. - Do học sinh chưa chú ý nên chưa có niềm yêu thích và ý thức bảo vệ ngôn ngữ mẹ đẻ.