Lớp 10 chương trình mới thì nên chọn học thêm môn Toán hay Hoá ạ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

tùy vào học lực của em ở các môn này, năm rồi chị chỉ học thêm toán thôi, hóa cũng không đến nỗi quá khó!

Trả lời

tùy vào học lực của em ở các môn này, năm rồi chị chỉ học thêm toán thôi, hóa cũng không đến nỗi quá khó!