LTE và 4G khác nhau chỗ nào?

  1. Công nghệ thông tin

Mình thấy trên đt mình khi thì hiện 4G khi thì hiện LTE. Là sao vậy ạ?

Từ khóa: 

4g

,

công nghệ thông tin

Chắc chắn là khác vì LTE chỉ là kết nối nhanh hơn 3G và chưa đạt đến tốc độ tải dữ liệu lí tưởng như mạng 4G trong chuẩn nghiên cứu. Hay nói cách khác thì LTE cung cấp tốc độ thấp hơn nhiều so với một mạng 4G thực sự. Nghĩa là các dịch vụ LTE trên thị trường hiện nay không thực sự đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của một mạng không dây 4G.

Nhưng dù sao đi nữa với 4G LTE thì việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị thông minh với nhau thông qua mạng kết nối này đã có cải thiện đáng kể so với thời mạng GPRS nói vui là "như rùa bò" hay mạng 3G chỉ "nhanh hơn rùa một chút" mà thôi.

Trả lời

Chắc chắn là khác vì LTE chỉ là kết nối nhanh hơn 3G và chưa đạt đến tốc độ tải dữ liệu lí tưởng như mạng 4G trong chuẩn nghiên cứu. Hay nói cách khác thì LTE cung cấp tốc độ thấp hơn nhiều so với một mạng 4G thực sự. Nghĩa là các dịch vụ LTE trên thị trường hiện nay không thực sự đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của một mạng không dây 4G.

Nhưng dù sao đi nữa với 4G LTE thì việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị thông minh với nhau thông qua mạng kết nối này đã có cải thiện đáng kể so với thời mạng GPRS nói vui là "như rùa bò" hay mạng 3G chỉ "nhanh hơn rùa một chút" mà thôi.