Lương của nhân viên tại Cộng cà phê bao nhiêu?

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Mình thắc mắc không biết lương bao nhiêu? Tại sắp tới phỏng vấn tại Cộng cà phê mà thấy lúc phỏng vấn thì trao đồi, deal lương!

Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp

Mình không rõ các vị trí khác như nào nhưng mình vừa hỏi mấy đứa bạn từng làm ở Cộng Cafe thì chia sẻ là:

- Lương pha chế khoảng 20k-25k/1h
- Lương phục vụ khoảng 19k-25k/1h 
Trả lời

Mình không rõ các vị trí khác như nào nhưng mình vừa hỏi mấy đứa bạn từng làm ở Cộng Cafe thì chia sẻ là:

- Lương pha chế khoảng 20k-25k/1h
- Lương phục vụ khoảng 19k-25k/1h 

Mới thấy tin tuyển dụng của cộng cà phê tức thì nè

Ca làm : sáng linh động 7h-12h/10h-15h
Lương pha chế 20k-25k/1h + thưởng doanh thu tháng.
Lương phục vụ 19k-25k/1h + thưởng doanh thu tháng.
Bạn so sánh với bảng này xem có hợp lí không, mình thì thấy cũng sêm sêm https://cdn.noron.vn/2023/02/12/2333179934221783-1676204610.jpg