Ở nơi tối tăm mới nhìn thấy ánh sáng của con đường.

  1. Tâm sự cuộc sống

Thầy Viên Minh chia sẻ :
“ Hãy đau khổ cho đến tận cùng đi. Bản ngã không đau khổ đến chỗ tuyệt vời thì không thể nào giác ngộ giải thoát. 
Không phải bản ngã được giải thoát mà được giải thoát khỏi bản ngã.”
—————
“Sự hoàn hảo của cuộc sống ở chính ngay nơi bất toàn như nó đang là chứ không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà con mong muốn sẽ là.
Vì vậy, khi nào con chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn , tức trong tâm vẫn còn cho là, phải là, sẽ là ... thì còn đau khổ phiền muộn...”
🤹🏻‍♀️: Kari-Lise Alexander, 1982 - Pop Surrealism painter.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình có một người em, cô ấy có một câu là: "Nếu chưa bình an thì đó chắc chắn chưa phải tận cùng. Tận cùng chắc chắn sẽ bình an."

Vậy nên nếu đau khổ, biến cố ập tới, hãy cứ đón nhận với một trái tim dũng cảm. Bởi sau cùng tất cả sẽ an yên.

https://cdn.noron.vn/2023/02/16/11535183155256855-1676535342.jpg

Trả lời

Mình có một người em, cô ấy có một câu là: "Nếu chưa bình an thì đó chắc chắn chưa phải tận cùng. Tận cùng chắc chắn sẽ bình an."

Vậy nên nếu đau khổ, biến cố ập tới, hãy cứ đón nhận với một trái tim dũng cảm. Bởi sau cùng tất cả sẽ an yên.

https://cdn.noron.vn/2023/02/16/11535183155256855-1676535342.jpg

đau khổ tột cùng thì không phải ai cũng vượt qua được để đón bình minh bạn ạ

Mọi sự sẽ luôn bất ổn, cho đến khi tâm chúng ta an định.

Nếu ta tin vào những điều tốt thì những điều tốt đẹp cũng sẽ đến thôi

Hiện tại mình đang đau khổ, có thể cho mình lời khuyên được chứ ạ? Bao giờ thì mình có thể nhìn thấy ánh sáng đây