Mặt trời có quay quanh 1 thiên thể nào không, nếu có thì nó là cái gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

mặt trời

,

vũ trụ

,

thiên thể

,

thiên hà

,

dải ngân hà

,

khoa học

Không biết bạn đọc thuyết tương đối chưa, nếu chưa hãy qua trang cá nhân của mình để tìm hiểu nhé, vì hiểu thuyết tương đối bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi này ngay.


Tuy nhiên mình vẫn trả lời luôn đây:
Theo Einstein mọi chuyển động đều là tương đối, ví dụ bạn đang nằm ngủ trên giường, nếu lấy bạn làm hệ quy chiếu thì rõ ràng bạn đang nằm im, tuy nhiên nếu lấy mặt trời làm mốc thì bạn, cái giường của bạn, ngôi nhà và cả trái đất chứa bạn đều đang quay quanh mặt trời.

Thuyết tương đối chỉ ra rằng, mọi chuyển động, đều không phải tuyệt đối, vì thay đổi vật làm mốc thì kết quả sẽ khác đi ngay lập tức.

Vì vậy nếu ta lấy mặt trời làm mốc thì rõ ràng mặt trời luôn đứng yên, các hành tinh khác như trái đất, sao hỏa, sao thủy...đều quay quanh mặt trời , tuy nhiên nếu mình lấy tâm thiên hà Milky way , chính là thiên hà của chúng ta làm hệ quy chiếu, thì mặt trời vẫn đang "miệt mài" quay quanh tâm thiên hà với vận tốc 45.000 km/giây.
Trả lời
Không biết bạn đọc thuyết tương đối chưa, nếu chưa hãy qua trang cá nhân của mình để tìm hiểu nhé, vì hiểu thuyết tương đối bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi này ngay.


Tuy nhiên mình vẫn trả lời luôn đây:
Theo Einstein mọi chuyển động đều là tương đối, ví dụ bạn đang nằm ngủ trên giường, nếu lấy bạn làm hệ quy chiếu thì rõ ràng bạn đang nằm im, tuy nhiên nếu lấy mặt trời làm mốc thì bạn, cái giường của bạn, ngôi nhà và cả trái đất chứa bạn đều đang quay quanh mặt trời.

Thuyết tương đối chỉ ra rằng, mọi chuyển động, đều không phải tuyệt đối, vì thay đổi vật làm mốc thì kết quả sẽ khác đi ngay lập tức.

Vì vậy nếu ta lấy mặt trời làm mốc thì rõ ràng mặt trời luôn đứng yên, các hành tinh khác như trái đất, sao hỏa, sao thủy...đều quay quanh mặt trời , tuy nhiên nếu mình lấy tâm thiên hà Milky way , chính là thiên hà của chúng ta làm hệ quy chiếu, thì mặt trời vẫn đang "miệt mài" quay quanh tâm thiên hà với vận tốc 45.000 km/giây.
Mặt trời đang quay quanh một thiên thể có khối lượng và lực hấp dẫn siêu lớn đó là hố đen nằm ở tâm thiên hà của chúng ta