Mấy bạn gái thấy "hàng" của các bạn trai năm mấy tuổi?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Nếu mà tính ra thì năm 17 tuổi. Tất nhiên là của người yêu rồi, còn nếu mà bảo nêu cảm nhận thì t khá shock khi chuẩn bị nhét cái thứ khủng khiếp kia vô người

Trả lời

Nếu mà tính ra thì năm 17 tuổi. Tất nhiên là của người yêu rồi, còn nếu mà bảo nêu cảm nhận thì t khá shock khi chuẩn bị nhét cái thứ khủng khiếp kia vô người