Bạn đã từng test IQ trong lúc say rượu?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Sao lại Test IQ trong lúc say rượu là sao cơ ???

Trả lời

Sao lại Test IQ trong lúc say rượu là sao cơ ???