Bạn có viết nhật ký không, khoe vài kinh nghiệm hoặc vài bức hình được không?

  1. Sáng tác

Từ khóa: 

sáng tác

Mình thì có viết nhật ký nhưng mà nhật ký của mình có nhiều đoạn nhạy cảm nên không tiện Show cho lắm heehee. Kinh nghiệm thì mình chắc là muốn chia sẻ rằng các bạn có thể mang theo một cuốn sổ nhỏ để tốc ký lại những khoảnh khắc thú vị thôi. Nói chung viết để giải trí

Trả lời

Mình thì có viết nhật ký nhưng mà nhật ký của mình có nhiều đoạn nhạy cảm nên không tiện Show cho lắm heehee. Kinh nghiệm thì mình chắc là muốn chia sẻ rằng các bạn có thể mang theo một cuốn sổ nhỏ để tốc ký lại những khoảnh khắc thú vị thôi. Nói chung viết để giải trí