Lý do gì khiến bạn muốn hoặc không muốn có con?

  1. Tâm sự cuộc sống

Thấy giới trẻ ngày nay càng ngày càng nhiều người không muốn có con... Bạn thì sao? Bạn có muốn hay ko muốn và vì sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình muốn có con ở 1 thời điểm thích hợp. Vì tình mẫu tử là thiêng liêng mà, có con để hiểu được cảm giác của mẹ mình để sau về già còn có cháu bế nữa.

Trả lời

Mình muốn có con ở 1 thời điểm thích hợp. Vì tình mẫu tử là thiêng liêng mà, có con để hiểu được cảm giác của mẹ mình để sau về già còn có cháu bế nữa.