1. Văn hóa

Mẹ Cám và Cám sẽ bị tội gì trong pháp luật nước ta ngày nay ?

Từ khóa: Văn hóa

Giết người có tổ chức (bàn bạc trước, làm việc tập thể). Việc Tấm sau đó không chết không phải là tình tiết giảm nhẹ do quyết tâm thực hiện đến cùng và Tấm sống lại chỉ là ngoài kế hoạch. Mẹ Cám phạm tội chủ mưu giết người. Vì không rõ khi chặt cau cả hai mẹ con cùng chặt hay chỉ mẹ Cám chặt thôi. Theo mình nhớ là cám không trực tiếp tham gia nên Cám phạm tội dự mưu giết ngừoi, tội không tố giác, và tội che giấu vết (giết chim, đốt cửu dệt).

Thực ra tội của Tấm về sau còn nặng hơn, phạm tội giết người có chủ đích, và có tính chất man rợ, giết nhiều người (cả 2 mẹ con), xâm phạm xác chết (muối dưa ăn). Nói chung kinh dị.

Trả lời

Giết người có tổ chức (bàn bạc trước, làm việc tập thể). Việc Tấm sau đó không chết không phải là tình tiết giảm nhẹ do quyết tâm thực hiện đến cùng và Tấm sống lại chỉ là ngoài kế hoạch. Mẹ Cám phạm tội chủ mưu giết người. Vì không rõ khi chặt cau cả hai mẹ con cùng chặt hay chỉ mẹ Cám chặt thôi. Theo mình nhớ là cám không trực tiếp tham gia nên Cám phạm tội dự mưu giết ngừoi, tội không tố giác, và tội che giấu vết (giết chim, đốt cửu dệt).

Thực ra tội của Tấm về sau còn nặng hơn, phạm tội giết người có chủ đích, và có tính chất man rợ, giết nhiều người (cả 2 mẹ con), xâm phạm xác chết (muối dưa ăn). Nói chung kinh dị.

Rõ là dì ghẻ sẽ bị khép tội giết ng và chủ mưu giết người, phạm tội nhiều lần. Vì có đoạn tả là: Tấm ngã xuống ao chết. Nên ko thể gọi là mưu sát bất thành. Cám thì chịu tội ngược đãi, giết động vật quý hiếm, xả rác bừa bãi, đồng phạm hoặc ko tố giác tội phạm. 😂😂

Vụ án có tính chất man rợ như vậy mà đưa vào giáo dục các cháu. Không trách sao mà xã hội này toàn tội phạm giết người, hiếp dâm, trộn cắp, ...