Sự khác biệt giữa Trung Hoa Đại Lục và Hải Đảo ?

Trung Quốc là một nước có dân số đông dân nhất , gần nước ta .

Năm 1949 , Quốc Dân Đảng thua , Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan . Trọng Tâm của câu hỏi là tìm sự khác biệt của Đại Lục và Hải Đảo ?

Từ khóa: trung quốc, Văn hóa

1 bên là Cộng Sản chủ nghĩa. 1 bên là tư bản chủ nghĩa. Bên tư bản thì ko chấp nhận là 1 phần của bên kia và ngược lại bên cộng sản thì luôn xem bên tư bản là 1 phần ko thể tách rời.

Giống như thần sông thì bảo sông khác biển khác nên phần ai nấy quản, còn thần biển thì sông cũng nước như biển nên thần biển quản hết vậy 🤣🤣

Trả lời

1 bên là Cộng Sản chủ nghĩa. 1 bên là tư bản chủ nghĩa. Bên tư bản thì ko chấp nhận là 1 phần của bên kia và ngược lại bên cộng sản thì luôn xem bên tư bản là 1 phần ko thể tách rời.

Giống như thần sông thì bảo sông khác biển khác nên phần ai nấy quản, còn thần biển thì sông cũng nước như biển nên thần biển quản hết vậy 🤣🤣