Mng cho mình hỏi lễ hội Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh có những trò diễn dân gian nào v ạ?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Có nhiều hoạt động lắm bạn, như nghi thức rước nước từ sông Đuống về đền thờ; lễ dâng hương khai hội; lễ rước kiệu Thủy tổ, kiệu Lạc Long Quân, Âu Cơ từ đền thờ xuống lăng... Phần hội thì có nhiều hoạt động diễn xướng nghệ thuật hát Quan họ, ca trù, diễn xướng chầu văn, hát trống quân, múa rối nước. Trò chơi dân gian thường là Tổ tôm điếm, đánh đu, cờ tướng, đập niêu...

https://cdn.noron.vn/2023/02/25/138832445713992026-1677298772.jpg

Trả lời

Có nhiều hoạt động lắm bạn, như nghi thức rước nước từ sông Đuống về đền thờ; lễ dâng hương khai hội; lễ rước kiệu Thủy tổ, kiệu Lạc Long Quân, Âu Cơ từ đền thờ xuống lăng... Phần hội thì có nhiều hoạt động diễn xướng nghệ thuật hát Quan họ, ca trù, diễn xướng chầu văn, hát trống quân, múa rối nước. Trò chơi dân gian thường là Tổ tôm điếm, đánh đu, cờ tướng, đập niêu...

https://cdn.noron.vn/2023/02/25/138832445713992026-1677298772.jpg