Mng cho mình hỏi là Lễ Hội Kinh Dương Vương (Bắc Ninh) có tục Hèm không ạ?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

  3. Lịch sử

  4. Nghệ thuật

Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

,

lịch sử

,

nghệ thuật

Qua những tài liệu mình đọc thì đều không thấy nhắc đến tục này trong lễ hội Kinh Dương Vương. Có vẻ là nó không có đâu. Đây là một số hoạt động chính tại lễ hội này. Mình nghĩ nếu có tục hèm thì ít nhất nó cũng được viết bài riêng rồi, nhưng khi tìm kiếm thử thì hoàn toàn không có. 

Trả lời

Qua những tài liệu mình đọc thì đều không thấy nhắc đến tục này trong lễ hội Kinh Dương Vương. Có vẻ là nó không có đâu. Đây là một số hoạt động chính tại lễ hội này. Mình nghĩ nếu có tục hèm thì ít nhất nó cũng được viết bài riêng rồi, nhưng khi tìm kiếm thử thì hoàn toàn không có. 

tục hèm thường là những lễ hội cổ xưa và hiện nay lễ hội có “tục hèm” hiện nay đếm trên đầu ngón tay cho nên mình nghĩ lễ hội này cũng sẽ không có đâu. Chỉ có 4 lễ hội còn giữ được tục hèm là hội Ná Nhèm, hội Xuân Phả, hội Gióng với hội Quang Lang thôihttps://cdn.noron.vn/2023/02/25/1153510403584255-1677337846.jpg