Mọi người cho mình hỏi nếu muốn đi tu thành linh mục tại trường dòng có mất kinh phí không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo như mình biết (mình từng quen một người theo đạo, và có ý định học để thành mục sư) thì để lên được linh mục hay mục sư bạn phải đi học các khoá giáo lý ở nước ngoài, chứ không chỉ học ở Việt Nam mà có bằng để thành linh mục được. Như bạn mình đợt đó định theo học ở Phillipines, tiền học thì không mất nhưng tiền ăn ở thì vẫn phải tự bỏ. Bạn thử hỏi ở các trường dòng bạn đang theo xem có những khoá học như vậy không thì đăng ký thử. Hình như cũng có một vài tiêu chí để được đăng ký nữa đấy.

Trả lời

Theo như mình biết (mình từng quen một người theo đạo, và có ý định học để thành mục sư) thì để lên được linh mục hay mục sư bạn phải đi học các khoá giáo lý ở nước ngoài, chứ không chỉ học ở Việt Nam mà có bằng để thành linh mục được. Như bạn mình đợt đó định theo học ở Phillipines, tiền học thì không mất nhưng tiền ăn ở thì vẫn phải tự bỏ. Bạn thử hỏi ở các trường dòng bạn đang theo xem có những khoá học như vậy không thì đăng ký thử. Hình như cũng có một vài tiêu chí để được đăng ký nữa đấy.