Mọi người có biết sách nào hay giúp trị liệu tâm lý không?

  1. Sách

  2. Tâm lý học

Gần đây mình trải qua một số chuyện đau buồn nên tinh thần rất xuống dốc, muốn tìm cuốn sách hay giúp vực lại tinh thần, vượt qua nỗi đau này...

Từ khóa: 

sách

,

tâm lý học

cuốn sách bạn đang tìm nó ở bên trong bạn chứ đâu cuốn sách tên tìm ra nguyên nhân dẩn bạn đến đau buồn diệt nó tận gốc=]]] là tinh thần bạn sẽ trở lại bình thường.

Trả lời

cuốn sách bạn đang tìm nó ở bên trong bạn chứ đâu cuốn sách tên tìm ra nguyên nhân dẩn bạn đến đau buồn diệt nó tận gốc=]]] là tinh thần bạn sẽ trở lại bình thường.

bn có thể tìm hiểu thêm cô tuệ an thầy trần việt quân nhé.