Mọi người có hiểu được những bức tranh cổ xưa theo trường phái trừu tượng không?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Có rất nhiều bức tảnh ngày nay có giá hàng chục thậm chí hàng trăm triệu usd. Nhưng thật sự có những bức tranh không thể nhìn ra được họ vẽ điều gì nữa ?

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

lịch sử

,

lịch sử

,

văn hóa

Thật ra chỉ nhìn thôi thì mình cũng không hiểu được, nhưng khi đọc các bình luận của mọi người, của chuyên gia thì mình đã hiểu thêm 
Trả lời
Thật ra chỉ nhìn thôi thì mình cũng không hiểu được, nhưng khi đọc các bình luận của mọi người, của chuyên gia thì mình đã hiểu thêm