Mọi người thấy Quân AP trong The heroes thể hiện có tốt không?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật