Mômen động lượng là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mômen động lượng hay còn gọi là mômen xung lượng hoặc động lượng quay là một tính chất mômen gắn liền với vật thể chuyển động quay đo mức độ và phương hướng quay của vật so với một tâm quay nhất định.
Trả lời
Mômen động lượng hay còn gọi là mômen xung lượng hoặc động lượng quay là một tính chất mômen gắn liền với vật thể chuyển động quay đo mức độ và phương hướng quay của vật so với một tâm quay nhất định.