Một câu mà mình cảm thấy nó hay

  1. Tâm sự cuộc sống

Còn cha, còn mẹ thì còn an toàn, mất cha, mất mẹ, an toàn bẻ đôi...
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Vì sao bạn cảm thấy câu này hay vậy?

Trả lời

Vì sao bạn cảm thấy câu này hay vậy?

Nếu nói thì câu này nói sẽ phải phù hợp theo từng hoàn cảnh khác nhau, có hoàn cảnh nó hợp lí và có hoàn cảnh nó chưa đúng, nói chung nó tương đối mà thôi 🙂🙂

thằng đàn ông không chăm sóc được cho gia đình thì đ*o phải là thằng đàn ông =)))