Một đứa trẻ sinh ra bị tách biệt khỏi xã hội loại người liệu đưa trẻ đó có các đặc điểm tâm lý người hay không tại sao?

  1. Tâm lý học

+ Vì tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của con người trong các mối quan hệ xã hội
+ tâm lý người đượchình thành, phát triển và biến đổi cũng với sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc và cộng đồng.
+ Tâm lý người có nguồn gốc là thế giới khách quan trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định,ngay cả phần tự nhiên trong thế giới cũng được xã hội hóa các mối quan hệ trên trên quyết định bản chất tâm lý con người  
Từ khóa: 

tâm lý

,

tâm lý học

Có một chút và thiếu nhiều lắm.hi
Trả lời
Có một chút và thiếu nhiều lắm.hi

Bạn đưa ra định nghĩa sai nên phân tích cũng sai.

Tâm lý ngườilà sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt động của mỗi người.

Vậy con người bị tách biệt ra khỏi xã hội vẫn có tâm lý người, có thể không đạt mức độ tiêu chuẩn vì thiếu yếu tố giao tiếp xã hội

Nghĩa là, với 2 yếu tố cấu thành tâm lý là hoạt động và giao tiếp. Thì hoạt động của con người bị tách biệt khỏi thế giới loại người, thì vẫn có hoạt động bình thường với thế giới khách quan, chỉ thiếu "giao tiếp" ở xã hội loại người thôi