Một hành động giới trẻ tưởng là "ngầu" nhưng không phải?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

tôn mấy thành phần có phát ngôn tục tữu là idol, là thầy

Trả lời

tôn mấy thành phần có phát ngôn tục tữu là idol, là thầy

quay video trêu trọc người lạ. Nhiều trò mình cảm thấy nó rất quá đáng và xúc phạm

Chủ yếu là mấy hành động gây chú ý khi tham gia giao thông như bạn Duy Linh có nêu ví dụ. Ở nước ngoài thì còn có vụ bật nhạc tục tĩu cho thật lớn và mở cửa xe xuống cho mọi người cùng "bị" nghe.

tham gia giao thông bốc đầu xe rồi tạt đầu ô tô

Cứ tưởng là "ngầu" nhưng trông chả khác gì một lũ ngu