Một người đàn ông được rất nhiều cô gái trẻ vây quanh, có khẳng định được giá trị của anh ta Liệu anh ta có phải mẫu hình "người đàn ông thành công"?

  1. Tình yêu

  2. Tình dục

  3. Giới tính

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình dục

,

giới tính

Mình nghĩ có lẽ anh ấy sở hữu những yếu tố hấp dẫn các cô gái trẻ. Nhưng nếu ngoài trẻ ra, các cô gái ấy không còn điều gì khác thì hình như hơi sớm để khẳng định anh ta là mẫu hình "người đàn ông thành công", bạn nhỉ?

Trả lời

Mình nghĩ có lẽ anh ấy sở hữu những yếu tố hấp dẫn các cô gái trẻ. Nhưng nếu ngoài trẻ ra, các cô gái ấy không còn điều gì khác thì hình như hơi sớm để khẳng định anh ta là mẫu hình "người đàn ông thành công", bạn nhỉ?

Không bạn. Có thể anh ta chỉ  đẹp trai và các cô gái vây quanh anh ta để kiếm lợi ích thì sao? Chỉ dựa vào việc được phụ nữ vây quanh mà kết luận giá trị thì hơi thiếu.