Một nhân vật hư cấu mà bạn muốn hẹn hò?

Từ khóa: hẹn hò, Tình yêu

L của Death Note :)))) siêu thông minh và lập dị. mà nếu mình có hẹn hò thật chắc sẽ bị đoán suy nghĩ, lột trần hết tất cả mọi thứ chỉ bằng 1 hành động mất :)))

Trả lời

L của Death Note :)))) siêu thông minh và lập dị. mà nếu mình có hẹn hò thật chắc sẽ bị đoán suy nghĩ, lột trần hết tất cả mọi thứ chỉ bằng 1 hành động mất :)))