Một số ngành công nghiệp sẽ được thay đổi hoặc phá hủy hoàn toàn bởi Covid-19 là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Theo mấy bạn thì ngành nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đại dịch Covid-19 này.

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Mình chỉ bàn về kinh tế Việt Nam thôi nhe. Trước mắt mình có thể nhìn rõ được ngành bị thiệt hại nặng nề nhất đó là du lịch rồi. Nhưng mình nghĩ sau dịch thì nó có thể phát triển nhanh trở lại cho người dân sẽ có quan điểm "đi chơi để xả stress sau mùa dịch dài không đi đâu. Còn thêm một loạt ngành sản xuất như may mặc, da giầy, điện, điện tử, sản xuất và lắp ráp ô tô,... vì đa số mình nhập nguyên liệu từ bên Trung Quốc mà.

Còn về ngành nào bị phá hủy hoàn toàn thì chắc không. Chắc chỉ có phá sản thôi chứ phá hủy thì hơi nặng nề.

Trả lời

Mình chỉ bàn về kinh tế Việt Nam thôi nhe. Trước mắt mình có thể nhìn rõ được ngành bị thiệt hại nặng nề nhất đó là du lịch rồi. Nhưng mình nghĩ sau dịch thì nó có thể phát triển nhanh trở lại cho người dân sẽ có quan điểm "đi chơi để xả stress sau mùa dịch dài không đi đâu. Còn thêm một loạt ngành sản xuất như may mặc, da giầy, điện, điện tử, sản xuất và lắp ráp ô tô,... vì đa số mình nhập nguyên liệu từ bên Trung Quốc mà.

Còn về ngành nào bị phá hủy hoàn toàn thì chắc không. Chắc chỉ có phá sản thôi chứ phá hủy thì hơi nặng nề.