Nếu thay đổi con người hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo thì sẽ có mặt tốt gì?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

,

con người

,

trí tuệ nhân tạo

Nó không phải suy nghĩ nhiều bằng con người
Trả lời
Nó không phải suy nghĩ nhiều bằng con người
Tất cả mọi con người đều có khả năng tư duy, vận dụng những cái sẵn có trong trí tuệ nhân tạo

Sẽ có mặt tốt và mặt xấu...mặt tốt sẽ giúp phát triển về kinh tế đời sống còn mặt xấu sẽ trở thành không có tình cảm

Đời sống sẽ tiện nghi hơn, đầy đủ hơn, con người ban đầu sẽ được phục vụ một cách hoàn hảo, chẳng cần phải lo lắng, lo toan điều j và đến 1 ngày nào đó lịch sử nhân loại sẽ bị thay thế bằng lịch sử người máy