Mùa hoa nhãn vắng nhà

  1. Sáng tác

  2. Xã hội

Mấy mùa hoa nhãn nở

Con chưa trở về nhà

Cha già thỉnh thoảng nhắc

Mùa nhãn sắp đi qua.

Màu hoa vàng vồn vã

Nỗi nhớ nhà thiết tha

Xa quê xa biền biệt

Tan biến một mùa hoa.

https://blogradio.vn/uploads/cms/source/2021/28/hoa_-_nhan.jpg

Có chùm hoa nào rơi

Đậu trên vai gầy mẹ

Vương nỗi buồn khe khẽ

Đọng trong mắt mẹ tôi.

Mùa hạ sắp đi rồi

Hoa úa vàng trên lá

Lại mùa nhãn trĩu quả

Mà tôi vẫn vắng nhà.

Từ khóa: 

tháng 7 của mùa hoa nhãn

,

cuộc sống

,

sáng tác

,

xã hội

Tự dưng thèm nhãn :(

Trả lời

Tự dưng thèm nhãn :(

Đồng hương Hưng Yên chào nhau nào

Tâm trạng thế bạn?