Muốn đi Mỹ để làm lao động phổ thông thì có những cách nào mọi người giúp em với?

  1. Cơ hội nghề nghiệp

  2. Luật pháp

Muốn 
Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp

,

luật pháp