Nên lựa chọn yếu tố nào trong công việc?

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Mình có 3 câu hỏi mong được mọi người giải đáp

1.Yếu tố nào trong công việc khiến mình sẽ hạnh phúc khi làm việc ?

2.Một công việc hạnh phúc cần gì và một công việc thành công cần gì ?

3. Có bạn nào vừa có công việc hạnh phúc và công việc thành công cùng một lúc và cảm thấy hài lòng không ?

Cám ơn mọi người.

Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp

Chào bạn, mình sẵn lòng chia sẻ quan điểm của cá nhân mình. Nhưng mong bạn lưu ý thông tin đến từ bên ngoài sẽ không bao giờ là giải pháp rốt ráo cho những câu hỏi đến từ bên trong, bạn nhé. Mọi lựa chọn đều đi kèm trách nhiệm và những bài học, nên sẽ không có lựa chọn tốt cho đến khi bản thân chúng ta nhận ra được mặt tốt trong lựa chọn ấy.

1.Yếu tố nào trong công việc khiến mình sẽ hạnh phúc khi làm việc ?

Mình nghĩ là ý nghĩa. Dù là thành tựu, tiền bạc hay địa vị mà cảm thấy vô nghĩa thì cũng khó để hạnh phúc.

2.Một công việc hạnh phúc cần gì và một công việc thành công cần gì ?

Cả 2 đều cần người làm việc tận tâm với việc họ đang làm.

3. Có bạn nào vừa có công việc hạnh phúc và công việc thành công cùng một lúc và cảm thấy hài lòng không ?

Mình nghĩ người có thì không đi tìm mà người chưa có càng tìm càng không có. Nếu chúng ta chưa gieo hạt, chưa tập trung vào hiện tại và tận tâm với việc mình làm, thì những điều tốt đẹp cũng sẽ khó đến được.

Nếu có bạn nào hiện tại đang hài lòng (vừa có công việc hạnh phúc và công việc thành công), mình cũng mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ bạn ấy. Vì hiểu biết của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những điều mình còn chưa biết.

Trả lời

Chào bạn, mình sẵn lòng chia sẻ quan điểm của cá nhân mình. Nhưng mong bạn lưu ý thông tin đến từ bên ngoài sẽ không bao giờ là giải pháp rốt ráo cho những câu hỏi đến từ bên trong, bạn nhé. Mọi lựa chọn đều đi kèm trách nhiệm và những bài học, nên sẽ không có lựa chọn tốt cho đến khi bản thân chúng ta nhận ra được mặt tốt trong lựa chọn ấy.

1.Yếu tố nào trong công việc khiến mình sẽ hạnh phúc khi làm việc ?

Mình nghĩ là ý nghĩa. Dù là thành tựu, tiền bạc hay địa vị mà cảm thấy vô nghĩa thì cũng khó để hạnh phúc.

2.Một công việc hạnh phúc cần gì và một công việc thành công cần gì ?

Cả 2 đều cần người làm việc tận tâm với việc họ đang làm.

3. Có bạn nào vừa có công việc hạnh phúc và công việc thành công cùng một lúc và cảm thấy hài lòng không ?

Mình nghĩ người có thì không đi tìm mà người chưa có càng tìm càng không có. Nếu chúng ta chưa gieo hạt, chưa tập trung vào hiện tại và tận tâm với việc mình làm, thì những điều tốt đẹp cũng sẽ khó đến được.

Nếu có bạn nào hiện tại đang hài lòng (vừa có công việc hạnh phúc và công việc thành công), mình cũng mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ bạn ấy. Vì hiểu biết của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những điều mình còn chưa biết.

  1. Yếu tố hạnh phúc trong công việc chính là được trả tiền cho đam mê của bản thân. Ví dụ một người đam mê với bóng đá và anh ta được trả tiền cho công việc bình luận viên bóng đá.
  2. Dù là cv hạnh phúc hay cv thành công cũng đều phải dự trên thành quả, được người khác ghi nhận. Bạn cảm thấy xứng đáng khi nhận tiền của người khác.
  3. Khái niệm thành công và hành phúc rất mập mờ vì nó có thể đi liền với nhau, nó có thể là một. Bởi thế rất khó đánh giá thế nào là thành công. Nhưng nếu đã chọn và hành phúc với nghề rồi thì nhiều người coi đó là thành công, và sống chết với nó.