Mấy câu chuyện tâm sự về tình yêu, gia đình...trên báo là có thật không hay do nhà báo tự nghĩ ra hoặc "thêm mắm thêm muối"?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Phải xem là từ tờ báo nào, trang báo mạng nào, có uy tín về mặt giáo dục, thông tin chính xác hay đơm đặt hay ko? 
Ví dụ báo hoa học trò, báo tiếp thị gia đình, báo sài gòn gia định, báo nhân dân, báo công an (tui ko bit có chuyên mục tâm sự ko)... thì các tờ báo đó có mục gởi thư từ bạn đọc góp ý tới toà soạn. Trước khi có mạng internet thì người dân thường gởi các bài viết tâm sự để chia xẻ tâm tư và giáo dục xã hội, nếu được đăng bài nhiều lần sẽ trở thành ctv và nhận nhuận bút. 
Trả lời
Phải xem là từ tờ báo nào, trang báo mạng nào, có uy tín về mặt giáo dục, thông tin chính xác hay đơm đặt hay ko? 
Ví dụ báo hoa học trò, báo tiếp thị gia đình, báo sài gòn gia định, báo nhân dân, báo công an (tui ko bit có chuyên mục tâm sự ko)... thì các tờ báo đó có mục gởi thư từ bạn đọc góp ý tới toà soạn. Trước khi có mạng internet thì người dân thường gởi các bài viết tâm sự để chia xẻ tâm tư và giáo dục xã hội, nếu được đăng bài nhiều lần sẽ trở thành ctv và nhận nhuận bút.