Nên tập trung vào giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng hay tập trung vào việc bán một sản phẩm cụ thể?

  1. Marketing

Từ khóa: 

nhu cầu khách hàng

,

sản phẩm

,

giải pháp

,

marketing

Mình nghĩ là nên tâp trung vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng nhe. Mặc dù tập trung vào việc bán một sản phẩm cụ thể sẽ tạo nên thương hiệu riêng của doanh nghiệp nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng vì nhu cầu khách hàng chính là luôn là điểm khởi đầu cho việc khai sinh ra một sản phẩm. Cứ đi theo việc phân tích insight khách hàng và tìm cách để cải thiện sản phẩm cho đúng ý người tiêu dùng thì doanh nghiệp mới có thể thành công.

Đó là ý kiến của mình.

Trả lời

Mình nghĩ là nên tâp trung vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng nhe. Mặc dù tập trung vào việc bán một sản phẩm cụ thể sẽ tạo nên thương hiệu riêng của doanh nghiệp nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng vì nhu cầu khách hàng chính là luôn là điểm khởi đầu cho việc khai sinh ra một sản phẩm. Cứ đi theo việc phân tích insight khách hàng và tìm cách để cải thiện sản phẩm cho đúng ý người tiêu dùng thì doanh nghiệp mới có thể thành công.

Đó là ý kiến của mình.