Làm gì khi nhóm bạn thân đi chơi chung nhưng không rủ mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mng ơi, cho mình hỏi là nếu những người thân thiết với mình rủ nhau đi chơi mà không rủ mình mà mình vô nhắn tin hỏi họ kiểu "Dạo này thấy hay đi chơi chung he","Đi mà không rủ he " thì hành động ấy là hành động thiếu suy ghĩ và thiếu tôn trọng bản thân ko ạ?

Và nếu rơi trong trường hợp đáng buồn đó thì mình nên làm gì cho khôn ngoan ạ?

Từ khóa: 

nhóm bạn thân

,

bị bỏ rơi

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là như thế cũng hơi vô duyên. Vì người ta đâu có rủ mình. Hành động của bạn không hề thiếu suy nghĩ đâu bởi chính vì bạn suy nghĩ những người chơi thân rủ nhau mà không rủ mình rồi. Nếu ngta không rủ thì thôi, mình mà đi ngta cũng mất vui. Tốt nhất là nghỉ bạn ạ, không hợp sóng nữa rồi.

Trả lời

Mình nghĩ là như thế cũng hơi vô duyên. Vì người ta đâu có rủ mình. Hành động của bạn không hề thiếu suy nghĩ đâu bởi chính vì bạn suy nghĩ những người chơi thân rủ nhau mà không rủ mình rồi. Nếu ngta không rủ thì thôi, mình mà đi ngta cũng mất vui. Tốt nhất là nghỉ bạn ạ, không hợp sóng nữa rồi.

Đừng nên hỏi.