1. Tâm linh
  2. Tâm sự cuộc sống

Bạn thường mong đợi điều gì khi tìm đến với Tarot?

Đến với Tarot, dù là để trở thành người đọc bài, giải bài hay chỉ muốn làm khách hàng để đặt ra các câu hỏi với Tarot, thì bạn thường mong đợi/tìm kiếm điều gì?

https://cdn.noron.vn/2022/04/26/423341212612055601-1650943293.jpg
Từ khóa: tarot, reader, querent, Tâm linh , Tâm sự cuộc sống

Hồi đầu mình tìm đến tarot vì nó là một yếu tố mình cảm thấy thú vị trong quá trình tìm hiểu về lịch sử tư tưởng phương Tây, mình khá thích mấy thứ huyền bí nên khi đọc được về tarot là cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn xuất hiện ngay. Ngoài ra, tarot ban đầu cũng là một công cụ để mình khám phá bản thân nữa.

Sau này, khi mình làm tarot reader, mình thấy rằng các bạn tìm đến tarot thường là để được gỡ rối cho những vấn đề của bạn, được tư vấn, được tâm sự, và nhiều khi là được ai đó chỉ ra cho bạn con đường bạn nên đi. Tuy nhiên, trên quan điểm thận trọng của một người đã tìm hiểu và có chuyên môn cả về lĩnh vực huyền học lẫn khoa học, mình rất thận trọng khi xem tarot và trả lời các câu hỏi của khách hàng. Thường mình sẽ từ chối các câu hỏi mì ăn liền dạng như "Tôi có nên làm A hay B không?" hoặc là "Tôi có đạt được A hay B không?". Chủ yếu, mình dùng tarot để hỗ trợ khách hàng nhìn nhận và chấp nhận bản thân lẫn con đường của mình, nguyên tắc là mình không chịu trách nhiệm thay ai, không quyết định thay ai, và cũng không khuyên bảo ai điều gì.

Phong cách làm việc của mình sẽ khá kén khách nhưng khách đã tìm đến mình thì thường sẽ tìm được con đường tự tri, tự thấu hiểu bản thân họ.

Trả lời

Hồi đầu mình tìm đến tarot vì nó là một yếu tố mình cảm thấy thú vị trong quá trình tìm hiểu về lịch sử tư tưởng phương Tây, mình khá thích mấy thứ huyền bí nên khi đọc được về tarot là cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn xuất hiện ngay. Ngoài ra, tarot ban đầu cũng là một công cụ để mình khám phá bản thân nữa.

Sau này, khi mình làm tarot reader, mình thấy rằng các bạn tìm đến tarot thường là để được gỡ rối cho những vấn đề của bạn, được tư vấn, được tâm sự, và nhiều khi là được ai đó chỉ ra cho bạn con đường bạn nên đi. Tuy nhiên, trên quan điểm thận trọng của một người đã tìm hiểu và có chuyên môn cả về lĩnh vực huyền học lẫn khoa học, mình rất thận trọng khi xem tarot và trả lời các câu hỏi của khách hàng. Thường mình sẽ từ chối các câu hỏi mì ăn liền dạng như "Tôi có nên làm A hay B không?" hoặc là "Tôi có đạt được A hay B không?". Chủ yếu, mình dùng tarot để hỗ trợ khách hàng nhìn nhận và chấp nhận bản thân lẫn con đường của mình, nguyên tắc là mình không chịu trách nhiệm thay ai, không quyết định thay ai, và cũng không khuyên bảo ai điều gì.

Phong cách làm việc của mình sẽ khá kén khách nhưng khách đã tìm đến mình thì thường sẽ tìm được con đường tự tri, tự thấu hiểu bản thân họ.