Nếu bạn được chọn một anh linh trong lịch sử hoặc trong truyền thuyết làm người bảo vệ và dẫn dắt bạn thì bạn sẽ chọn ai?

Mình chọn alexander đại đế nhé.

Từ khóa: lịch sử, truyền thuyết, anh linh, Lịch sử

Đúng như bạn bên dưới đã nhận định là không nên chọn ai hết bởi lẽ họ bảo vệ hay dùi dắt ta thì mãi mãi ta chỉ núp dưới đôi cánh của họ và mãi mãi ta không có 1 hướng đi riêng tự lập. Hãy nhớ mỗi con người chúng ta trên đời là độc nhất. Chúng ta là cá thể riêng biệt không phải bản sao hay cái bóng của ai hết. Cuộc sống của chúng ta không do chúng ta định đoạt mà do người khác quyết định à? Kể cả các vĩ nhân và những bài học của họ thì chúng ta cũng chỉ đọc để truyền cảm hứng chứ làm sao chúng ta có thể rập khuôn theo được.

Trả lời

Đúng như bạn bên dưới đã nhận định là không nên chọn ai hết bởi lẽ họ bảo vệ hay dùi dắt ta thì mãi mãi ta chỉ núp dưới đôi cánh của họ và mãi mãi ta không có 1 hướng đi riêng tự lập. Hãy nhớ mỗi con người chúng ta trên đời là độc nhất. Chúng ta là cá thể riêng biệt không phải bản sao hay cái bóng của ai hết. Cuộc sống của chúng ta không do chúng ta định đoạt mà do người khác quyết định à? Kể cả các vĩ nhân và những bài học của họ thì chúng ta cũng chỉ đọc để truyền cảm hứng chứ làm sao chúng ta có thể rập khuôn theo được.

Xương cuồng đại đế đệ nhất yêu giới Việt Nam, Tối thượng chúa tế như Lạc Long Quân gặp còn phải né nữa là

Mình chả chọn ai cả. Nếu người ta làm người bảo vệ hay dẫn dắt bạn thì điều đó đồng nghĩa rằng bạn nợ người đó rất nhiều. Mà nợ người khác thì không bao giờ là tốt cả.