Nếu bạn được thấy bản thân hồi còn nhỏ,thì bạn sẽ nói gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

nhìn về quá khứ

,

tâm sự cuộc sống

Mình sẽ nói "Xin chào"

Trả lời

Mình sẽ nói "Xin chào"