Nếu được nói một điều với bản thân ở tương lai 3 năm tới thì bạn sẽ chọn nói điều gì?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình trước nhé: Có người yêu chưa?

Từ khóa: 

tương lai

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Cậu còn đó không?
Trả lời
Cậu còn đó không?
Cậu có vui vẻ với những gì mình làm không?

Cậu vẫn đang cố gắng mà, phải không?

Có điều gì m hối hận không?