Nếu chúng ta ngừng ngủ thì sao?

  1. Khoa học

Có lẽ nhiều người trong chúng ta lúc nào cũng cảm thấy ngủ không bao giờ đủ? Chúng ta đều biết mỗi người nên có giấc ngủ khoảng 8g mỗi ngày. Nếu chúng ta ngừng ngủ để tiết kiệm thời gian và làm được nhiều việc hơn, liệu có nên không?


Từ khóa: 

khoa học