1. Phong cách sống

Nếu có người mua chồng 10 tỷ các chị có bán không?

98F76288-6845-4A31-9568-1DD43DB9908F
Từ khóa: bán chồng, Phong cách sống

Nếu tài sản của ông chồng nhiều hơn 10 tỷ thì không nên bán. Còn ít hơn thì bán.

Trả lời

Nếu tài sản của ông chồng nhiều hơn 10 tỷ thì không nên bán. Còn ít hơn thì bán.

Không ai mua đâu! Thứ gì mua được đều có thời gian sử dụng và khấu hao cả!
bán