Nêu diễn biến của quá trình nguyên phân và kết quả?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Diễn biến của quá trình nguyên phân:

  • Kì đầu: các NST kép bắt đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân con dần biến mất.
  • Kì giữa: các NST kép đóng xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
  • Kì sau: các NST kép tách tâm động thành 2 nhóm NST đơn giống hệt nhau và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.
  • Kì cuối: các NST đơn trở về dạng sợi mảnh. Kết quả: tạo thành 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ.
https://cdn.noron.vn/2022/04/19/efde59fc9ec75a5584e72486ecc8f15c-1650352998.jpg

Kết quả của quá trình nguyên phân: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có NST giống như bộ NST của tế bào mẹ.

Trả lời

Diễn biến của quá trình nguyên phân:

  • Kì đầu: các NST kép bắt đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân con dần biến mất.
  • Kì giữa: các NST kép đóng xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
  • Kì sau: các NST kép tách tâm động thành 2 nhóm NST đơn giống hệt nhau và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.
  • Kì cuối: các NST đơn trở về dạng sợi mảnh. Kết quả: tạo thành 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ.
https://cdn.noron.vn/2022/04/19/efde59fc9ec75a5584e72486ecc8f15c-1650352998.jpg

Kết quả của quá trình nguyên phân: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có NST giống như bộ NST của tế bào mẹ.