Nếu được chọn 03 món bảo bối của Doraemon (thực ra thời mình gọi là Đô - rê - mon) thì các bạn chọn món nào và tại sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình chọn khăn thần dọn bàn (Để đỡ đau đầu và mất thời gian chuyện ăn uống)

Cánh cửa thần kỳ (Để đi đây đi đó thỏa thích)

Căn nhà di động (thấy ở đâu không khí trong lành thì mình sẽ cắm nhà ở đó luôn)

Từ khóa: 

bảo bối

,

doraemon

,

noron

,

tâm sự cuộc sống

  1. Cánh cửa thần kì để đi bất cứ nơi nào
  2. Bánh mì trí nhớ để nhớ dc mọi thứ:)))) nhớ dc mỗi 2 cái. Xin hết
Trả lời
  1. Cánh cửa thần kì để đi bất cứ nơi nào
  2. Bánh mì trí nhớ để nhớ dc mọi thứ:)))) nhớ dc mỗi 2 cái. Xin hết

Mình sẽ chọn bánh mì trí nhớ để có thể qua các môn ở trường:(((

Bộ băng đĩa tài năng -> để trỏ thành người toàn năng ( dĩ nhiên là ném mịa cuốn bằng người tự trọng )
Máy ảnh bùa chú

Hộ chiếu quỷ satan-> để làm j nào:v

Túi thần kỳ của Doraemon có được tính là bảo bối luôn khum bạn:))