Có ai hoặc người xung quanh bị tâm thần phân liệt không vậy. mọi người làm cách nào để vượt qua hay giúp họ vượt qua vậy?

  1. Tâm lý học

  2. Sức khoẻ

Từ khóa: 

tâm thần phân liệt

,

tâm lý học

,

sức khoẻ

Chào bạn, mình chưa từng gặp ai tâm thần phân liệt cả nhưng qua tìm hiểu thông tin thì thấy bệnh này chắc chắn phải đi bác sĩ. Vậy nên nếu người thân bạn đang có bệnh thì mình đưa đi khám để nhận được chỉ định cần thiết nhé. Ngoài ra mình nghĩ là người bệnh tâm thần rất cần sự yêu thương thông cảm của gia đình và người thân, nên mong mọi người không kì thị và hỗ trợ cho người bệnh chạy chữa.

Trả lời

Chào bạn, mình chưa từng gặp ai tâm thần phân liệt cả nhưng qua tìm hiểu thông tin thì thấy bệnh này chắc chắn phải đi bác sĩ. Vậy nên nếu người thân bạn đang có bệnh thì mình đưa đi khám để nhận được chỉ định cần thiết nhé. Ngoài ra mình nghĩ là người bệnh tâm thần rất cần sự yêu thương thông cảm của gia đình và người thân, nên mong mọi người không kì thị và hỗ trợ cho người bệnh chạy chữa.

Có bệnh nhân mới có bác sĩ. Nên mình thấy bị tâm thần phân liệt thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý là phù hợp nhất.