Tại sao biển số xe lại có dấu chấm?

  1. Xã hội

Ký tự “chấm” ở biển số Việt Nam thực sự khó hiểu. Mình từng nghĩ có thể là cách để não “dừng” ghi nhận và do đó dễ nhớ hai số cuối hơn. Tuy nhiên hai số cuối không có nhiều giá trị tham khảo. Nếu chỉ để dễ nhớ thì có thể đặt dấu chấm ở trước 3 số cuối hơn là hai.

Hay đây là cách để cơ quan quản lý kiểm soát. Sau khi biển 5 số “có dấu chấm” hết, họ sẽ cho ra loại biển 5 số “không dấu chấm”?

https://cdn.noron.vn/2022/05/06/xem-bien-so-xe-cac-huyen-o-ha-tinh-e1540284091372-1651831473_1024.jpg
Từ khóa: 

biển số xe

,

dấu chấm biển số xe

,

xã hội

Dấu chấm này rất hữu ích trong nghiệp vụ của công an giao thông trong quá trình xác minh và tìm kiếm biển kiểm soát đối với trường hợp người làm chứng không nhớ hết 5 con số, hay ảnh chụp không đủ 5 con số. Dấu chấm sẽ giúp sử dụng phương pháp loại trừ một cách dễ dàng.

Trả lời

Dấu chấm này rất hữu ích trong nghiệp vụ của công an giao thông trong quá trình xác minh và tìm kiếm biển kiểm soát đối với trường hợp người làm chứng không nhớ hết 5 con số, hay ảnh chụp không đủ 5 con số. Dấu chấm sẽ giúp sử dụng phương pháp loại trừ một cách dễ dàng.

Lý do đầu tiên được mọi người đưa ra là dấu chấm ngắt dãy 5 số sẽ dễ nhớ hơn bởi trí não con người rất khó ghi nhận những dãy số nhiều ký tự. Một dãy 5 số liền sẽ rất khó nhớ, nhưng nếu chia làm 2 cụm nhỏ gồm 3 và 2 số người nhìn có thể dễ dàng để nhớ hơn và đây là một giải pháp thông minh để nhớ nhanh biển số.

Trong dãy 5 số thì dấu chấm giữa các cụm 3 số và 2 số sẽ có 2 lựa chọn là 123.45 hoặc 12.345. Điều này giúp kho số rộng hơn rất nhiều, không lo “hết số” và xuất hiện biển 6 số nếu quá nhiều xe đăng ký trong tương lai.