Nếu được chọn 1 vùng đất để sống, bạn muốn chọn sống ở đâu?

Từ khóa: vùng đất, sinh sống, Phong cách sống

Mình thích ở gần biển, mình mê biển lắm, được chọn có lẽ mình sẽ chọn Phú Yên

Trả lời

Mình thích ở gần biển, mình mê biển lắm, được chọn có lẽ mình sẽ chọn Phú Yên