Nếu được chọn 1 vùng đất để sống, bạn muốn chọn sống ở đâu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

vùng đất

,

sinh sống

,

phong cách sống

Mình sẽ chọn sống ở thành phố lớn. Vì mình đã quen với cái lối sống này.

Mình yêu thành phố, thành phố chính là nơi tụ tập sáng kiến, tư tưởng, đáp án mới. Có lẽ là nhiều bạn sẽ không đồng ý với mình, nhưng mình nghĩ cuộc sống đô thị thường đi đôi với phát triển đất nước về mặt kinh tế, xã hội, chính trị, sáng tạo, dân trí, v.v.

Thành phố là nơi hội tụ nhiều người đủ loại, cho ta sự đa dạng trong giao tiếp, giao thương, bạn bè, tương tác mà một nơi ít người sẽ không cho được.

Thành phố là nơi có nhiều dịch vụ khác nhau, là nơi hiện hữu nhiều cơ sở hạ tầng cấp cao như bệnh viện chuyên môn, trường đại học, bảo tàng quốc gia, v.v. Những nơi như thế này tồn tại được vì thành phố là nơi sinh sống của triệu dân số, nhiều người làm chuyên môn trong một lãnh vực.

Trong thành phố bạn có nhiều công việc mà nơi hẻo lánh ít người không có như là bác sĩ thuật, giáo sư tiến sĩ đại học, v.v.

Thành phố nhiều cơ hội làm việc, là nơi chứa đừng nhiều tiềm tàng kiếm tiền, là nơi có thể giúp vượt khó vì ở nơi đây bạn sẽ gặp nhiều khách hàng hơn. Sự đa dạng trong thể loại công việc, khách hàng, dịch vụ, ngành nghề, tư tưởng, quan niệm. Đa dạng chính là mình thích ở thành phố lớn.

Nhịp sống ở thành phố là thứ mình đã quen và yêu. Mình thích lối sống này và mình không muốn thay đổi.

Tất nhiên sống ở thành phố sẽ có khuyết điểm: ô nhiễm, đông dân, chi phí, không gian, v.v.

Nhưng những thứ đó là tác dụng phụ của những đặc điểm mình thích của một thành phố lớn. Đó là cảm nghĩ CỰC KỲ CỰC ĐOAN của mình. Xin cảm ơn.

Trả lời

Mình sẽ chọn sống ở thành phố lớn. Vì mình đã quen với cái lối sống này.

Mình yêu thành phố, thành phố chính là nơi tụ tập sáng kiến, tư tưởng, đáp án mới. Có lẽ là nhiều bạn sẽ không đồng ý với mình, nhưng mình nghĩ cuộc sống đô thị thường đi đôi với phát triển đất nước về mặt kinh tế, xã hội, chính trị, sáng tạo, dân trí, v.v.

Thành phố là nơi hội tụ nhiều người đủ loại, cho ta sự đa dạng trong giao tiếp, giao thương, bạn bè, tương tác mà một nơi ít người sẽ không cho được.

Thành phố là nơi có nhiều dịch vụ khác nhau, là nơi hiện hữu nhiều cơ sở hạ tầng cấp cao như bệnh viện chuyên môn, trường đại học, bảo tàng quốc gia, v.v. Những nơi như thế này tồn tại được vì thành phố là nơi sinh sống của triệu dân số, nhiều người làm chuyên môn trong một lãnh vực.

Trong thành phố bạn có nhiều công việc mà nơi hẻo lánh ít người không có như là bác sĩ thuật, giáo sư tiến sĩ đại học, v.v.

Thành phố nhiều cơ hội làm việc, là nơi chứa đừng nhiều tiềm tàng kiếm tiền, là nơi có thể giúp vượt khó vì ở nơi đây bạn sẽ gặp nhiều khách hàng hơn. Sự đa dạng trong thể loại công việc, khách hàng, dịch vụ, ngành nghề, tư tưởng, quan niệm. Đa dạng chính là mình thích ở thành phố lớn.

Nhịp sống ở thành phố là thứ mình đã quen và yêu. Mình thích lối sống này và mình không muốn thay đổi.

Tất nhiên sống ở thành phố sẽ có khuyết điểm: ô nhiễm, đông dân, chi phí, không gian, v.v.

Nhưng những thứ đó là tác dụng phụ của những đặc điểm mình thích của một thành phố lớn. Đó là cảm nghĩ CỰC KỲ CỰC ĐOAN của mình. Xin cảm ơn.

Mình chọn Vinh <3

Mình thích ở gần biển, mình mê biển lắm, được chọn có lẽ mình sẽ chọn Phú Yên