Nếu bạn có tiền đủ để mua một căn nhà thì bạn sẽ mua để ở hay sẽ dùng tiền đấy để đầu tư và ở nhà thuê?

Từ khóa: tiền, mua nhà, đầu tư, Tài chính & Đầu tư, Phong cách sống, Xã hội

chắc chắn mình sẽ thuê để ở thay vì mua. Dùng tiền còn lại đầu tư hoặc làm việc khác!

Trả lời

chắc chắn mình sẽ thuê để ở thay vì mua. Dùng tiền còn lại đầu tư hoặc làm việc khác!

Mua để ở đã. Cản giác có nhà vẫn yên tâm hơn.