CV ghi nhiều hoạt động đoàn đội thì mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng?

  1. Hướng nghiệp

Cá nhân em thấy khá hoang mang, vì đa phần quanh em bạn bè cũng chưa có kinh nghiệm làm việc quá nhiều, nếu không ghi kinh nghiệm đoàn hội hay CLB thì CV trắng trơn.

Từ khóa: 

cv

,

nhà tuyển dụng

,

xin việc

,

hướng nghiệp

Hoạt động đoàn đội ghi vào cũng đẹp nhưng xin hãy chọn lọc, đừng có làm gì cũng ghi vào, hãy tạo cho bản thân nhiều loại CV phù hợp từng vị trí ngành nghề mà em ứng tuyển, mỗi loại CV đấy hãy để những hđ CLB hay kinh nghiệm liên quan, tránh dài lê thê, vậy thôi có gì đâu.

Trả lời

Hoạt động đoàn đội ghi vào cũng đẹp nhưng xin hãy chọn lọc, đừng có làm gì cũng ghi vào, hãy tạo cho bản thân nhiều loại CV phù hợp từng vị trí ngành nghề mà em ứng tuyển, mỗi loại CV đấy hãy để những hđ CLB hay kinh nghiệm liên quan, tránh dài lê thê, vậy thôi có gì đâu.

Sinh viên năm 1 năm 2 thì dĩ nhiên hoạt động đoàn đội phải nhiều hơn kinh nghiệm làm việc rồi. Mà nói chứ nếu là trưởng ban tổ chức của 1 chiến dịch tình nguyện quy mô lớn thì cũng tính là 1 kinh nghiệm đáng giá rồi mắc gì mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng vậy trời???