1. Trí tuệ nhân tạo

Nếu gặp robot Sophia, bạn sẽ hỏi câu gì để thử trí thông minh của ả?

Câu gì bạn nghĩ sẽ thử thách và giúp đánh giá được độ thông minh của Sophia?

Từ khóa: sophia, Trí tuệ nhân tạo

Theo mình biết thì Sophia chưa biết nói tiếng Việt bạn nhé.

Hỏi khó thì thiếu gì câu bạn ơi. Các câu hỏi so sánh, câu hỏi tại sao, làm thế nào sẽ là những câu mà AI còn xử lý rất kém. Ví dụ:

  • Con mèo khác con cáo như thế nào?
  • Tại sao con người lại tham lam?
  • Làm thế nào để nấu món cá kho?

Trả lời

Theo mình biết thì Sophia chưa biết nói tiếng Việt bạn nhé.

Hỏi khó thì thiếu gì câu bạn ơi. Các câu hỏi so sánh, câu hỏi tại sao, làm thế nào sẽ là những câu mà AI còn xử lý rất kém. Ví dụ:

  • Con mèo khác con cáo như thế nào?
  • Tại sao con người lại tham lam?
  • Làm thế nào để nấu món cá kho?