1. Trí tuệ nhân tạo

Bạn nghĩ gì về bài phát biểu của Robot Sophia về Việt Nam?

Hôm nay thứ 6 ngày 13, hôm nay Sophia tới VN và được đón tiếp như một Hotgirl - một celebs được săn đón - vì cô là robot có quyền công dân đầu tiên trên thế giới. Và cô nói về CMCN 4.0 ở Việt Nam, bạn nghe bạn thấy sao?

Mình thì thấy bộ áo dài của cô đẹp thế, bạn stylist làm việc rất chuẩn :)
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo

Không liên quan nhưng miss Sophia này nhìn creepy quá, và tự dưng lại phát biểu đúng ngày thứ 6 ngày 13. =)))))

Trả lời

Không liên quan nhưng miss Sophia này nhìn creepy quá, và tự dưng lại phát biểu đúng ngày thứ 6 ngày 13. =)))))