Nếu khách hàng không hài lòng và phàn nàn về dịch vụ, món ăn của nhà hàng, khách sạn, bạn sẽ làm thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Với nghề dịch vụ như Nhà hàng – Khách sạn, khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, kể cả khi đối diện với những khách hàng khó tính, những phàn nàn, vẫn phải giữ thái độ cởi mở, chân thành và lắng nghe để hiểu được khách muốn cái gì, xin lỗi khách vì chưa đáp ứng được kì vọng của họ và đưa ra một số giải pháp giải quyết.
Trả lời
Với nghề dịch vụ như Nhà hàng – Khách sạn, khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, kể cả khi đối diện với những khách hàng khó tính, những phàn nàn, vẫn phải giữ thái độ cởi mở, chân thành và lắng nghe để hiểu được khách muốn cái gì, xin lỗi khách vì chưa đáp ứng được kì vọng của họ và đưa ra một số giải pháp giải quyết.